Авторське право ©

Зміст цього веб-сайту захищено авторським правом © 1998-2013 Компанія Volvo Car Corporation (або її дочірні компанії, якщо це зазначено, та/або її ліцензіари), SE-405 31 Гетеборг, Швеція. Всі права захищено.

Інформацію на веб-сайті, включаючи (але не обмежуючись цим) тексти, зображення та звук, не може бути відтворено, передано, розповсюджено чи збережено без попереднього письмового дозволу компанії Volvo Cars, за виключенням строго приватних цілей, або якщо вказано інше. Внесення змін до вмісту цього веб-сайту заборонено.
 

Деякі частини веб-сайту містять зображення, на які поширюється політика щодо авторських прав їхніх власників.


Торгові марки


Якщо не вказано інше, відображувані знаки, корпоративні логотипи та емблеми підпадають під дію авторського права торгових марок Volvo Holding AB та/або Volvo Cars.